व्हिडिओ

एफआयबीसी फॅब्रिक कटिंग मशीन

क्रॉससाठी मॅन्युअल एफआयबीसी फॅब्रिक कटिंग मशीन

एफआयबीसी बेल्ट कटिंग मशीन

पीई नायलॉन बॅग हीटिंग सीलिंग आणि कटिंग मशीन